Sprawdzian w terenie

Kolejnym krokiem było przetestowanie “na żywym organiźmie” tego jak marka radzi sobie wśród grupy docelowej. 

Stworzyliśmy plan wejścia na rynek i w ramach zakładanego budżetu określiliśmy najważniejsze aktywności, które pozwoliły na określenie tego, czy marka przyjmie się na rynku. 

Największy nacisk położyliśmy na Social Media Management, Influencer Marketing i działania Performance. Po pierwszych 3 miesiącach współpracy zebraliśmy świetne opinie na temat marki osiągnęliśmy założone cele sprzedażowe.